วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ทัศนะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556


รายละเอียดกำหนดการโครงการทัศนะศึกษา "รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน" สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมของนักเรียนม.3
1. สรุปเรื่องราวทัศนะศึกษา ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยใช้รูปถ่าย (รูปกลุ่ม/เดี่ยวที่ประทับใจ, วิวสวยๆ,อื่นๆ) โดยจัดเป็น Photo Gallery ที่บอร์ดหลังห้องของตนเอง (อย่างน้อย 30 รูป)พร้อมทั้งบรรยายใต้ภาพ สาระความรู้ที่ได้จากการทัศนะศึกษาครั้งนี้ 

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น